شرکت  فناوری توسن انرژی

این شرکت فعالیت‌های پژوهشی و صنعتی خود را قالب مرکز توسعه سامانه های نوین انرژی از سال 1388 آغاز نموده است و در حال حاضر به عنوان شرکت فناوراان توسن انرژی فعالیت خود را توسعه داده است.

حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها

پروژه‌های تکمیل‌شده

Responsive image

بهینه سازی کوره پس سوز

شرکت نفت پاسارگاد - 1392

جزییات بیشتر
Responsive image

بررسی علل سوختی لوله های بویلر یزد

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی - 1399

جزییات بیشتر

مشتریان